บริการจัดสวน
ตัวอย่างผลงาน
 
ขั้นตอนและเงื่อนไขจัดสวน
 
2. ลูกค้ากำหนดงบประมาณหรือให้คลังต้นไม้ช่วยประเมินงบประมาณในการจัดสวน
3. คลังต้นไม้เก็บค่ามัดจำ 5% จากงบประมาณจัดสวนที่ตกลงกัน และทำแบบเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา
(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ 1 ครั้ง)
4. เสนอราคางานจัดสวนและลงมือปรับปรุงสวน